ผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ ที่ใช้สิทธิบัตรทอง
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ ที่ใช้สิทธิบัตรทอง
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ ที่ใช้สิทธิบัตรทอง แล้วได้รับผลกระทบจากกรณี 64 คลินิก – โรงพยาบาลเอกชนพื้นที่กรุงเทพฯ ถูกยกเลิกสัญญา แล้วกำลังจะขาดยา ยาหมดในช่วง 1 - 2 สัปดาห์นี้ สามารถโทรปรึกษาได้ที่สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 หรือทา
สสส.จับมือ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ สร้างความเข้าใจพ่อแม่ในสถานประกอบการ
สสส.จับมือ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ สร้างความเข้าใจพ่อแม่ในสถานประกอบการ
สสส.จับมือ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ สร้างความเข้าใจพ่อแม่ในสถานประกอบการ สอนทักษะสื่อสารเชิงบวกในเรื่องเพศกับบุตรหลาน เสริมสัมพันธภาพในครอบครัว นำร่อง 27 โรงงาน พบเกินครึ่งนำไปปรับใช้จริง ผลพลอยได้สำคัญคือ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น ติดตามเรื่องราวไ
ชวนรับชมถ่ายทอดสด เสวนาและรณรงค์ (ProVoice#7) ชีวิตและสิทธิของหญิงท้องไม่พร้อม
ชวนรับชมถ่ายทอดสด เสวนาและรณรงค์ (ProVoice#7) ชีวิตและสิทธิของหญิงท้องไม่พร้อม
ชวนรับชมถ่ายทอดสด เสวนาและรณรงค์ (ProVoice#7) ชีวิตและสิทธิของหญิงท้องไม่พร้อม ความสำเร็จและพันธกิจที่ต้องสานต่อ เนื่องในวันยุติการตั้งครรภ์สากล International Safe Abortion Day วันศุกร์ที่ 18 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ข้อมูลเพิ่มเ