4 เรื่องที่ควรจะพัฒนาในการจัดบริการสุขภาพแก่วัยรุ่น
4 เรื่องที่ควรจะพัฒนาในการจัดบริการสุขภาพแก่วัยรุ่น
แนวคิดที่ครอบคลุม 4 เรื่องทั้งหมดนี้ ก็คือ ต้อง “เป็นมิตรมากขึ้น” แล้วอะไรคือการเป็นมิตรมากขึ้น? ทำไมเราต้องเป็นมิตร? แค่มาทำงานเฉย ๆ ได้ไหม คำถามพวกนี้คงจะผุดขึ้นมาเต็มหัวในขณะที่คุณกำลังอ่าน ลองจินตนาการถึงตัวเอง เวลามีปัญหาใหญ่ ๆ ในชีวิตที่รู้สึ
ใจความสำคัญของกฎกระทรวงศึกษาธิการ ปี 61
ใจความสำคัญของกฎกระทรวงศึกษาธิการ ปี 61
กำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561 ให้สถานศึกษาแต่ละประเภท คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา (ปวช., ปวส.,ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) และระดับอุดมศ
7 เรื่องไม่ควรทำ และ 1 เรื่องควรทำที่สุด เมื่อจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
7 เรื่องไม่ควรทำ และ 1 เรื่องควรทำที่สุด เมื่อจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
1.ไม่ทำตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือสอนโดยไม่ฟัง ควรจะเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียนจากประสบการณ์ที่ต่างกัน พยายามเข้าใจผู้เรียนให้ได้มากที่สุด และไม่ใช้เวลาพูดมากเกินไป ไม่ตัดบทผู้อื่นฟังสิ่งที่ผู้เรียนกำลังจะสื่อสารกับเรา ยกเว้นเวลาน้อยจริง ๆ โดยอธิบายให้เ