จังหวัดอุดร ฯ ลงนาม mou “ความร่วมมือขับเคลื่อน พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
จังหวัดอุดร ฯ ลงนาม mou “ความร่วมมือขับเคลื่อน พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เป็นหนึ่งในประเด็นปัญหาที่ประเทศไทยให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรวัยรุ่น โดยข้อมูลของประเทศไทยจากการสำรวจโดย world bank ปี พ.ศ. 2558 พบว่า มีอัตราการคลอดในวัยรุ่นเท่ากั
จังหวัดลำปางจัด โครงการอบรมเพศศึกษา และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชนจังหวัดลำปาง
จังหวัดลำปางจัด โครงการอบรมเพศศึกษา และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชนจังหวัดลำปาง
เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเพศศึกษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยมีเยาวชนในจังหวัดลำปาง อาทิ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ,วิทยาลัยเทคนิคลำปา
นักเรียนโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมพูดถึงการรณรงค์ป้องกัน
นักเรียนโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมพูดถึงการรณรงค์ป้องกัน
เพศวิถีสอนอะไรบ้าง ? -การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย อารมณ์และสังคม -การดูแลและรักษาความสะอาดของร่างกาย -การคบเพื่อน -การสื่อสาร ต่อรอง ยืนยัน การปฎิเสธ -การป้องกันตัวเองในเรื่องเพศ เรียนเพศวิถีแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ? -ไม่กังวัลใจกับการเปลี