ส่องกลยุทธ์เด็ด
ส่องกลยุทธ์เด็ด
ส่องกลยุทธ์เด็ด คลินิกวัยรุ่นของโรงพยาบาลด่านขุนทด จ.นครราชสีมา มีนโยบายและวิธีการอย่างไร เพื่อให้เด็กเข้าถึงบริการด้านสุขภาพให้ได้มากที่สุด ฟังแนวคิดจาก แพทย์หญิงต้องตา ชนยุทธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่าน
หากท้องและไม่มีทางออก
หากท้องและไม่มีทางออก
บ้านพักเด็กฯ หนึ่งในตัวช่วย ที่ขออาสาช่วยแบ่งเบา ช่วยแก้ปัญหาให้วัยรุ่นที่ตั้งท้อง
ความเป็นกันเอง ความเป็นพี่เป็นน้อง ด้วยบริบทของพื้นที่นั้นไม่ใช่สังคมเมือง เพราะฉะนั้นการทำงานในวัยรุ่น เราต้องเข้าใจวัยรุ่น
ความเป็นกันเอง ความเป็นพี่เป็นน้อง ด้วยบริบทของพื้นที่นั้นไม่ใช่สังคมเมือง เพราะฉะนั้นการทำงานในวัยรุ่น เราต้องเข้าใจวัยรุ่น
ความเป็นกันเอง ความเป็นพี่เป็นน้อง ด้วยบริบทของพื้นที่นั้นไม่ใช่สังคมเมือง เพราะฉะนั้นการทำงานในวัยรุ่น