หากต้องการแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่นให้ลดลงอย่างจริงจัง
หากต้องการแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่นให้ลดลงอย่างจริงจัง
มุมมองของนักพัฒนาสังคม จังหวัดลำปาง ที่น่าสนใจ กับคำถามว่า หากต้องการแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่นให้ลดลงอย่างจริงจังควรทำอย่างไร ?
อะไรทำให้ปัญหาท้องในวัยรุ่นของลำปางลดลง
อะไรทำให้ปัญหาท้องในวัยรุ่นของลำปางลดลง
ฟังวิธีคิดดี ๆ จาก คุณกรพินธุ์ วงค์เจริญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง ว่าอะไรทำให้ปัญหาท้องในวัยรุ่นของลำปางลดลง และในอนาคตพวกเขามีแผนอย่างไรเพื่อจะทำให้ปัญหานี้ลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่องการทำงานแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่นของลำปาง
ส่องการทำงานแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่นของลำปาง
ลำปางเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีในการทำงานแก้ไขปัญหาท้องในวัยรุ่น ที่ทำจริง ทำได้ผลอย่างดี พวกเขาคิดอะไร มีวิธีการทำอย่างไร เราอยากให้ฟังมุมมองดี ๆ จาก คุณกมลวรรณ จันทร์พรมมิน นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.ลำปาง จัง