สถานการณ์การคลอดของวัยรุ่น จ.ลำปาง
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 30 กันยายน 2563
สถานการณ์การคลอดของวัยรุ่น จ.ลำปาง :
อัปเดตสถานการณ์การคลอดของวัยรุ่น ในจังหวัดลำปาง ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง หลังจากการทำงานกันอย่างจริงจัง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

สถานการณ์การคลอดของวัยรุ่น จ.ลำปาง

อัปเดตสถานการณ์การคลอดของวัยรุ่น ในจังหวัดลำปาง ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง หลังจากการทำงานกันอย่างจริงจัง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา