หากต้องการแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่นให้ลดลงอย่างจริงจัง
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 29 กันยายน 2563
หากต้องการแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่นให้ลดลงอย่างจริงจัง :
มุมมองของนักพัฒนาสังคม จังหวัดลำปาง ที่น่าสนใจ กับคำถามว่า หากต้องการแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่นให้ลดลงอย่างจริงจังควรทำอย่างไร ?

หากต้องการแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่นให้ลดลงอย่างจริงจัง

มุมมองของนักพัฒนาสังคม จังหวัดลำปาง ที่น่าสนใจ กับคำถามว่า หากต้องการแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่นให้ลดลงอย่างจริงจังควรทำอย่างไร ?