สสส. กรมอนามัย และภาคีเครือข่ายร่วม
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 28 กันยายน 2563

สสส. กรมอนามัย และภาคีเครือข่ายร่วม ยกระดับคุณภาพชีวิตหญิงท้องไม่พร้อม รณรงค์เพื่อเข้าถึง การยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย

อ่านเพิ่มเติมที่...ยกระดับคุณภาพชีวิตหญิงท้องไม่พร้อม http://ssss.network/xx48e

สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th
#thaihealth #สสส #สิทธิสตรี #ตั้งครรภ์ปลอดภัย #สุขภาวะ #ชีวิตวิถีใหม่