อะไรทำให้ปัญหาท้องในวัยรุ่นของลำปางลดลง
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 27 กันยายน 2563
อะไรทำให้ปัญหาท้องในวัยรุ่นของลำปางลดลง :
ฟังวิธีคิดดี ๆ จาก คุณกรพินธุ์ วงค์เจริญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง ว่าอะไรทำให้ปัญหาท้องในวัยรุ่นของลำปางลดลง และในอนาคตพวกเขามีแผนอย่างไรเพื่อจะทำให้ปัญหานี้ลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ

อะไรทำให้ปัญหาท้องในวัยรุ่นของลำปางลดลง

ฟังวิธีคิดดี ๆ จาก คุณกรพินธุ์ วงค์เจริญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง ว่าอะไรทำให้ปัญหาท้องในวัยรุ่นของลำปางลดลง และในอนาคตพวกเขามีแผนอย่างไรเพื่อจะทำให้ปัญหานี้ลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ