ส่องการทำงานแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่นของลำปาง
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 26 กันยายน 2563
ส่องการทำงานแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่นของลำปาง :
ลำปางเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีในการทำงานแก้ไขปัญหาท้องในวัยรุ่น ที่ทำจริง ทำได้ผลอย่างดี พวกเขาคิดอะไร มีวิธีการทำอย่างไร เราอยากให้ฟังมุมมองดี ๆ จาก คุณกมลวรรณ จันทร์พรมมิน นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.ลำปาง จัง

ส่องการทำงานแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่นของลำปาง

ลำปางเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีในการทำงานแก้ไขปัญหาท้องในวัยรุ่น ที่ทำจริง ทำได้ผลอย่างดี พวกเขาคิดอะไร มีวิธีการทำอย่างไร เราอยากให้ฟังมุมมองดี ๆ จาก คุณกมลวรรณ จันทร์พรมมิน นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.ลำปาง จังหวัดลำปาง