สื่อออนไลน์ การทำงานรูปแบบใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น ของลำปาง
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 25 กันยายน 2563
สื่อออนไลน์ การทำงานรูปแบบใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น ของลำปาง :
เมื่อช่วงการระบาดของโควิด 19 ที่ผ่านมา เชื่อว่าคนทำงานทุกจังหวัดต้องได้รับผลกระทบในการทำงานกับวัยรุ่นอย่างแน่นอน เนื่องจากมาตรการ Social Distancing ที่ทำให้เราเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นได้

สื่อออนไลน์ การทำงานรูปแบบใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น ของลำปาง

เมื่อช่วงการระบาดของโควิด 19 ที่ผ่านมา เชื่อว่าคนทำงานทุกจังหวัดต้องได้รับผลกระทบในการทำงานกับวัยรุ่นอย่างแน่นอน เนื่องจากมาตรการ Social Distancing ที่ทำให้เราเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นได้ยาก เข้าไปอบอรมทำการเรียนการสอนไม่ได้ และนี่คือแนวทางการปรับตัวของคนทำงาน จังหวัดลำปางที่เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส ด้วยการสร้างช่องทางใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ ที่เราอยากนำเสนอ