ผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ ที่ใช้สิทธิบัตรทอง
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 23 กันยายน 2563

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ ที่ใช้สิทธิบัตรทอง แล้วได้รับผลกระทบจากกรณี 64 คลินิก – โรงพยาบาลเอกชนพื้นที่กรุงเทพฯ ถูกยกเลิกสัญญา แล้วกำลังจะขาดยา ยาหมดในช่วง 1 - 2 สัปดาห์นี้

สามารถโทรปรึกษาได้ที่สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 หรือทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ 1663 เพื่อช่วยประสานงานให้อีกทางค่ะ

#ยาต้านไวรัสเอชไอวี #ยาต้านไวรัส #เอดส์ #เอชไอวี #สายด่วนสปสช. #1330 #1663 #ขาดยา #ยาหมด #ได้รับผลกระทบ #64คลินิก
cr.1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม