สสส.จับมือ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ สร้างความเข้าใจพ่อแม่ในสถานประกอบการ
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 22 กันยายน 2563

สสส.จับมือ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ สร้างความเข้าใจพ่อแม่ในสถานประกอบการ สอนทักษะสื่อสารเชิงบวกในเรื่องเพศกับบุตรหลาน เสริมสัมพันธภาพในครอบครัว นำร่อง 27 โรงงาน พบเกินครึ่งนำไปปรับใช้จริง ผลพลอยได้สำคัญคือ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น

ติดตามเรื่องราวได้ที่...สร้างความเข้าใจพ่อแม่ในสถานประกอบการ เสริมสัมพันธภาพในครอบครัว http://ssss.network/gmluk

สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th
#สสส #thaihealth #ชีวิตวิถีใหม่ #การสื่อสาร #สถานประกอบการ #ครอบครัว
cr.thaihealth