การยุติการตั้งครรภ์ในมุมองของคนทำงาน ที่เห็นปัญหาเรื่องท้องวัยรุ่นมาอย่างยาวนาน
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 21 กันยายน 2563
การยุติการตั้งครรภ์ในมุมองของคนทำงาน ที่เห็นปัญหาเรื่องท้องวัยรุ่นมาอย่างยาวนาน :
คุณคิดเห็นอย่างไรกับการยุติการตั้งครรภ์ ? มาลองรับฟังมุมมองของคนทำงานเรื่องท้องในวัยรุ่นที่เห็นปัญหาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมาอย่างเวลานาน การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

การยุติการตั้งครรภ์ในมุมองของคนทำงาน ที่เห็นปัญหาเรื่องท้องวัยรุ่นมาอย่างยาวนาน

คุณคิดเห็นอย่างไรกับการยุติการตั้งครรภ์ ? มาลองรับฟังมุมมองของคนทำงานเรื่องท้องในวัยรุ่นที่เห็นปัญหาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมาอย่างเวลานาน การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยอาจเป็นเพียงทางเลือกให้กับผู้หญิงที่ไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์ต่อ มาลองเปิดใจรับฟังอย่างไม่ตัดสิน เพื่อที่เราจะได้เข้าใจสถานการณ์ที่ผู้หญิงต้องเผชิญได้มากขึ้น