วัยรุ่นต้องรู้สิทธิของตัวเอง หัวใจสำคัญที่ต้องผลักดัน
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 20 กันยายน 2563
วัยรุ่นต้องรู้สิทธิของตัวเอง หัวใจสำคัญที่ต้องผลักดัน :
เมื่อเยาวชนไม่รู้สิทธิ หรือผู้ใหญ่ ยังไม่รู้สิทธิของวัยรุ่น การเข้าไม่ถึงสิทธิต่างๆ ตาม พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่น  จึงเกิดขึ้น  มาลองดูการทำงานของ จ.เชียงใหม่ ในการผลักดันให้วัยรุ่นรู้สิทธิของตัวเอง

วัยรุ่นต้องรู้สิทธิของตัวเอง หัวใจสำคัญที่ต้องผลักดัน                

เมื่อเยาวชนไม่รู้สิทธิ หรือผู้ใหญ่ ยังไม่รู้สิทธิของวัยรุ่น การเข้าไม่ถึงสิทธิต่างๆ ตาม พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่น  จึงเกิดขึ้น  มาลองดูการทำงานของ จ.เชียงใหม่ ในการผลักดันให้วัยรุ่นรู้สิทธิของตัวเอง