รู้จักบ้านพักเด็กและครอบครัว โคราช
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 19 กันยายน 2563
รู้จักบ้านพักเด็กและครอบครัว โคราช :
เมื่อคุณมีปัญหาในชีวิต คุณไม่จำเป็นต้องรับมือความทุกข์นั้นเพียงลำพัง เพราะนี่คือบ้านพักเด็กและครอบครัว ของจังหวัดนครราชสีมา ที่เราอยากให้คุณรู้จัก เพราะที่นี่คือสถานที่ ที่ให้คุณพึ่งพิง ช่วยดูแลคุณ คุ้มครองคุณจนก

รู้จักบ้านพักเด็กและครอบครัว โคราช

เมื่อคุณมีปัญหาในชีวิต คุณไม่จำเป็นต้องรับมือความทุกข์นั้นเพียงลำพัง เพราะนี่คือบ้านพักเด็กและครอบครัว ของจังหวัดนครราชสีมา ที่เราอยากให้คุณรู้จัก เพราะที่นี่คือสถานที่ ที่ให้คุณพึ่งพิง ช่วยดูแลคุณ คุ้มครองคุณจนกว่าคุณจะพร้อมกลับไปใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองอีกครั้ง