หากจะทำให้ปัญหาท้องวัยรุ่นลดลง ควรทำอย่างไรถึงจะได้ผลดีที่สุด
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 18 กันยายน 2563
หากจะทำให้ปัญหาท้องวัยรุ่นลดลง ควรทำอย่างไรถึงจะได้ผลดีที่สุด :
ฟังมุมมองของ คุณฉาฑิญา เสาวกุล นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.นครราชสีมา ที่ทำงานกับวัยรุ่นมามากมาย ว่าหากจะทำให้ปัญหาท้องวัยรุ่นลดลง ควรทำอย่างไรถึงจะได้ผลดีที่สุด

หากจะทำให้ปัญหาท้องวัยรุ่นลดลง ควรทำอย่างไรถึงจะได้ผลดีที่สุด

ฟังมุมมองของ คุณฉาฑิญา เสาวกุล นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.นครราชสีมา ที่ทำงานกับวัยรุ่นมามากมาย  ว่าหากจะทำให้ปัญหาท้องวัยรุ่นลดลง ควรทำอย่างไรถึงจะได้ผลดีที่สุด