ชวนรับชมถ่ายทอดสด เสวนาและรณรงค์ (ProVoice#7) ชีวิตและสิทธิของหญิงท้องไม่พร้อม
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 17 กันยายน 2563

ชวนรับชมถ่ายทอดสด เสวนาและรณรงค์ (ProVoice#7) ชีวิตและสิทธิของหญิงท้องไม่พร้อม
ความสำเร็จและพันธกิจที่ต้องสานต่อ เนื่องในวันยุติการตั้งครรภ์สากล International Safe Abortion Day วันศุกร์ที่ 18 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.rsathai.org/contents/17288
#AbortionIsHumanRights #AbortionIsHealthcare