เหตุผลที่ต้องสร้างแกนนำเด็กและเยาวชน
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 11 กันยายน 2563
เหตุผลที่ต้องสร้างแกนนำเด็กและเยาวชน :
แกนนำเด็กและเยาวชนสำคัญอย่างไร ทำไมเราถึงต้องพยายามสร้างแกนนำเด็กและเยาวชนขึ้นมาทำงานแก้ปัญหาต่าง ๆ

เหตุผลที่ต้องสร้างแกนนำเด็กและเยาวชน

แกนนำเด็กและเยาวชนสำคัญอย่างไร ทำไมเราถึงต้องพยายามสร้างแกนนำเด็กและเยาวชนขึ้นมาทำงานแก้ปัญหาต่าง ๆ  มาฟังมุมมองดี ๆ จาก คุณสุรพันธ์ ศิลปะสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา ผู้ใหญ่ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มาร่วมทำงานในพื้นที่ด้วยกัน