การทำงานแบบภาคีเครือข่าย ดีอย่างไรต่อการแก้ปัญหาท้องวัยรุ่น
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 10 กันยายน 2563
การทำงานแบบภาคีเครือข่าย ดีอย่างไรต่อการแก้ปัญหาท้องวัยรุ่น :
มีคนเคยบอกไว้ว่า ไม่ว่าจะทำงานอะไร Teamwork เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการทำงานให้สำเร็จ

การทำงานแบบภาคีเครือข่าย ดีอย่างไรต่อการแก้ปัญหาท้องวัยรุ่น

มีคนเคยบอกไว้ว่า ไม่ว่าจะทำงานอะไร Teamwork เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงและได้ประสิทธิภาพมากที่สุด  เพราะบางปัญหาอาจแก้ไขไม่ได้ด้วยตัวคนเดียว อย่างปัญหาท้องในวัยรุ่น ที่เกี่ยวพันกับคนหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการสังคม  การทำงานเป็นทีม การทำงานแบบภาคีเครือข่าย จะดีอย่างไรกับการแก้ปัญหาท้องวัยรุ่น มาฟังมุมมองดี ๆ กัน