การทำแท้งในประเทศไทยไม่ได้ผิดกฎหมายทั้งหมด​
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 09 กันยายน 2563

การ ทำแท้ง ในประเทศไทยไม่ได้ผิดกฎหมายทั้งหมด​
กฎหมาย อนุญาตให้ผู้หญิงตัดสินใจทำแท้งได้โดยแพทย์ โดยมีข้อบ่งชี้เหตุผลทางการแพทย์เพื่อสุขภาพและชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ รวมทั้งการตั้งครรภ์ที่เกิดจากความผิดทางเพศ ดังต่อไปนี้

1. ท้องนั้นส่งผลเสียต่อชีวิต/สุขภาพกาย

2. ท้องที่เกิดจากถูกข่มขืนกระทำชำเรา

3. ท้องในเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี ไม่ว่าจะสมยอมหรือไม่ก็ตาม

4. ท้องจากเหตุล่อลวง บังคับ หรือข่มขู่ อนาจารสนองความใคร่

5. ท้องนั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพใจของผู้หญิง

6. ตัวอ่อนในครรภ์มีความพิการ

cr.rsathai | https://www.facebook.com/media/set?vanity=rsathai.org&set=a.2092076011120712

รวมภาพ