ประชาสัมพันธ์​
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 27 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์​

1663 และศูนย์รับเรื่องร้องเรียนภาคประชาสังคม จังหวัดชลบุรี โดยการดำเนินงานของมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และเครือข่ายสุขภาพและโอกาส(ศูนย์ฮอน) ภายใต้โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพระบบเรื่องร้องเรียน และ ช่วยเหลือ ติดตามคุ้มครองสิทธิ ตามพ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 สนับสนุนงบประมาณโดย สสส.

ขอประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ อบรมแกนนำนักเรียน เข้าใจเรื่องสิทธิตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ..

เป็นสถานศึกษาต้องอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก

มีจำนวนแกนนำนักเรียนจำนวน 55 คน

สามารถจัดสรรเวลาจัดกิจกรรมได้ในเวลา 3 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่าย.. ไม่มี (เนื่องจากโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมจาก สสส.)

สถานศึกษาที่สนใจ สามารถติดต่อผ่านช่องทาง

เฟสบุค แอดไลน์ 095 189 5207 หรือ

ติดต่อสอบถามได้ที่คุณบงกช (แอ๊นท์) 092 383 6926

ด่วนจำนวนจำกัด..