P4TEEN ​ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในระดับจังหวัด สัมภาษณ์คณะทำงานการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น​ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 24 สิงหาคม 2563

P4TEEN ​ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในระดับจังหวัด สัมภาษณ์คณะทำงานการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น​ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ณ ที่ทำการสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ในประเด็นการทำงานด้านการทำงานเรื่องเพศในวัยรุ่นระดับจังหวัด​ ขั้นตอนการทำงานของจังหวัดประจวบฯ​ ในยุค​ New​ Normal จะน่าสนใจอย่างไร​ ติดตามบทสัมภาษณ์ ได้ที่ www.p4teen.com

รวมภาพ