P4TEEN ขึ้นเหนือยาวๆ​ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในระดับจังหวัด สัมภาษณ์คณะทำงานการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น​ จังหวัดเชียงใหม่
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 18 สิงหาคม 2563

P4TEEN ขึ้นเหนือยาวๆ​ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในระดับจังหวัด สัมภาษณ์คณะทำงานการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น​ จังหวัดเชียงใหม่

 ณ มูลนิธิรักษไทย​ จ.เชียงใหม่​ในประเด็นการทำงานด้านการทำงานเรื่องเพศในวัยรุ่นระดับจังหวัด​ และการเข้าถึงสิทธิตาม​ พ.ร.บ.​ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น​ 2559​ ในระดับท้องถิ่น

ติดตามบทสัมภาษณ์ ได้ที่ www.p4teen.com

รวมภาพ