P4TEEN บุกเมืองย่าโม
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 30 กรกฎาคม 2563

P4TEEN บุกเมืองย่าโม

สัมภาษณ์ พี่แฟน นายศิวะยุทธ สิงห์ปรุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ประสานงานผู้ประสานงานโครงการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.นครราชสีมา
และ น้องน้ำหวาน นางสาวอริสรา แกงกระโทก ประธานสภาเด็กและเยาวชน จ.นครราชสีมา

ในประเด็นคำถาม ? การทำงานเรื่องท้องวัยรุ่นในยุคโควิด-19 ติดตามบทสัมภาษณ์แนวทางการทำงานดีๆ ของ จ.นครราชสีมา ได้ที่ www.p4teen.com

รวมภาพ