เพราะวัยรุ่นไม่ชอบระบบราชการ
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 03 กุมภาพันธ์ 2563
เพราะวัยรุ่นไม่ชอบระบบราชการ :
“ใจต้องถึงกับน้องด้วย ถ้าเรามัวแต่อิงระบบราชการ สี่โมงครึ่งต้องเลิกงาน แล้วใครจะเข้ามาหา”

เพราะวัยรุ่นไม่ชอบระบบราชการ

 “ใจต้องถึงกับน้องด้วย ถ้าเรามัวแต่อิงระบบราชการ สี่โมงครึ่งต้องเลิกงาน แล้วใครจะเข้ามาหา” เป็นแนวคิดสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้คลินิกวัยรุ่นของ รพ.บางสะพานเป็นมิตรกับวัยรุ่นในพื้นที่ได้จริง ๆ ลองมาฟังกันว่า คลินิกวัยรุ่นที่เป็นมิตรของ รพ.บางสะพาน มีวิธีการช่วยเหลือวัยรุ่นอย่างไร และทำอย่างไรให้เข้าถึงและได้ใจวัยรุ่นมากที่สุด