บทบาทและความสำคัญของผู้ประสานระดับอำเภอ
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 31 มกราคม 2563
บทบาทและความสำคัญของผู้ประสานระดับอำเภอ :
“ประสานกับหน่วยงานทุกอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนะวัยรุ่น”

บทบาทและความสำคัญของผู้ประสานระดับอำเภอ

“ประสานกับหน่วยงานทุกอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนะวัยรุ่น” นี่อาจเป็นคำนิยามบทบาทหน้าที่ของผู้ประสานระดับอำเภอที่ดีที่สุด เพราะ เราเชื่อว่าทุกคนและทุกบทบาทมีความสำคัญ ทุกคนคือฟันเฟืองที่จะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาท้องในวัยรุ่นได้ ไม่ว่าจะรับบทบาทหน้าที่ใด หากทุกคนจริงจังกับการทำงานในบทบาทที่ตัวเองได้รับ รับฟังข้อมูลการทำงานดี ๆ จาก นางสาวณุกานดา จันทราภรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้หญิงที่มีความตั้งใจและ Passion สูงคนนี้