โรงเรียนและครู ควรมีบทบาทอย่างไร
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 28 มกราคม 2563
โรงเรียนและครู ควรมีบทบาทอย่างไร :
หากเด็กคนหนึ่งตั้งท้องขึ้นมา โรงเรียน คุณครู ควรจะมีบทบาทหน้าที่อย่างไร

โรงเรียนและครู ควรมีบทบาทอย่างไร

หากเด็กคนหนึ่งตั้งท้องขึ้นมา โรงเรียน คุณครู ควรจะมีบทบาทหน้าที่อย่างไร ในการดูแลเด็กคนหนึ่งในก้าวข้ามช่วงเวลานี้ได้ อยากให้ทุกคนได้ฟังมุมมองดี ๆ จาก นายพิเศษ มากมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนหลวง จ.ประจวบคีรีขันธ์