นายแพทย์คนใหม่ จ.ประจวบ กับสถานการณ์คลอดสูงสุด
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 20 มกราคม 2563
นายแพทย์คนใหม่ จ.ประจวบ กับสถานการณ์คลอดสูงสุด :
ประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่มีอัตราการคลอดในวัยรุ่นสูงที่สุดในประเทศไทย

นายแพทย์คนใหม่ จ.ประจวบ กับสถานการณ์คลอดสูงสุด

ประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่มีอัตราการคลอดในวัยรุ่นสูงที่สุดในประเทศไทย แม้วันนี้ตัวเลขอัตราดังกล่าวจะลดลงมาบ้างแล้ว แต่ก็ยังไม่ใช่ตัวเลขที่จังหวัดพอใจ และการเข้ามารับตำแหน่งของนายแพทย์สาธารณสุขคนใหม่นั้น จะมีวิสัยทัศน์และวิธีจัดการ ป้องกันปัญหานี้อย่างไร เชิญรับฟังมุมมองดี ๆ ได้ที่นี่