ปล่อยให้เด็กคิดและเรียนรู้
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 31 ธันวาคม 2562
ปล่อยให้เด็กคิดและเรียนรู้ :
“ผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อน เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด” วาทกรรมเหล่านี้อาจใช้ไม่ได้สำหรับเด็กในยุคนี้แล้ว

ปล่อยให้เด็กคิดและเรียนรู้

“ผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อน เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด” วาทกรรมเหล่านี้อาจใช้ไม่ได้สำหรับเด็กในยุคนี้แล้ว เพราะน้ำร้อนที่คุณเคยอาบน้ำร้อนที่เด็กเจออาจจะร้อนกว่า เข้มเข้นกว่าก็ได้ หากอยากเป็นผู้ปกครอง พ่อแม่ หรือผู้ใหญ่ยุคใหม่ ที่เข้าใจลูก ๆ ควรจะปรับตัวอย่างไร อยากให้ลองฟังคำแนะนำจาก พี่นุช นางสาวพรนุช สถาผลสวัสดิ์ ผู้จัดการโครงการส่งเสริมเพศวิถีศึกษาและสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรุงเทพมหานคร