การสื่อสารที่ดีในครอบครัว
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 28 ธันวาคม 2562
การสื่อสารที่ดีในครอบครัว :
ชีวิตเด็กคนหนึ่งจะก้าวไปในทางไหน จะเติบโตไปเป็นคนแบบใด

การสื่อสารที่ดีในครอบครัว

ชีวิตเด็กคนหนึ่งจะก้าวไปในทางไหน จะเติบโตไปเป็นคนแบบใด อาจจะประกอบไปด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง แต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีส่วนสำคัญกับชีวิตเด็ก คือ สถาบันเล็ก ๆ ที่เราเรียกว่าครอบครัว อยากให้ฟังเหตุผลว่าทำไมเราถึงควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ดีของคนในครอบครัวและทำไมการทำงานกับผู้ใหญ่ในชุมชน หรือผู้ใหญ่ในครอบครัวจึงเป็นเรื่องสำคัญต่อเด็ก