การทำงานเรื่องเพศในชุมชน
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 27 ธันวาคม 2562
การทำงานเรื่องเพศในชุมชน :
ชุมชน สภาพแวดล้อม สังคมใกล้ตัวของเด็ก มีส่วนสำคัญอย่างไรในการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

การทำงานเรื่องเพศในชุมชน

ชุมชน สภาพแวดล้อม สังคมใกล้ตัวของเด็ก มีส่วนสำคัญอย่างไรในการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และเคยสงสัยไหมว่า ชุมชนที่ดี สภาพแวดล้อมที่ดี จะเป็นส่วนสำคัญต่อชีวิตเด็กคนหนึ่งจริง ๆ หรือ เพราะอะไรเราถึงต้องให้ความสำคัญกับการทำงานกับผู้ใหญ่และผู้คนในชุมชน หาคำตอบไปพร้อมกัน กับ พี่นุช นางสาวพรนุช สถาผลสวัสดิ์ ผู้จัดการโครงการส่งเสริมเพศวิถีศึกษาและสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรุงเทพมหานคร