P4TEEN เดือนนี้ บุกบ้านหลังใหญ่ เยือนกันถึงถิ่น!
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 26 ธันวาคม 2562

P4TEEN เดือนนี้ บุกบ้านหลังใหญ่ เยือนกันถึงถิ่น!

P4TEEN สัมภาษณ์ พี่หน่อย คุณชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (สำนัก2) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น งานนี้ได้ข้อมูลดีๆจากท่าน ผอ. มาเพียบ รอติดตามชมได้ทาง www.p4teen.com ได้เร็วๆนี้ นะคร้าบ

รวมภาพ