วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 05 ธันวาคม 2562

๕ ธันวาคม 62

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้าด้วยกนะหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า www.p4teen.com