แจกถุงยางยังไงให้ถึงมือเด็ก
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 30 พฤศจิกายน 2562
แจกถุงยางยังไงให้ถึงมือเด็ก :
เมื่อตู้กดถุงยางมีไม่มากพอ หรือมีแล้วตู้เกิดปัญหาชำรุดขึ้นมา

แจกถุงยางยังไงให้ถึงมือเด็ก

เมื่อตู้กดถุงยางมีไม่มากพอ หรือมีแล้วตู้เกิดปัญหาชำรุดขึ้นมา เราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร เพื่อให้ถุงยางเดินทางไปสู่มือเด็กให้มากที่สุด มาลองรับฟังการแก้ปัญหาที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีของโรงพยาบาลด่านขุนทดโดย แพทย์หญิงต้องตา ชนยุทธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด