ต้องให้ทุกคนรับรู้ถึงปัญหา
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 29 พฤศจิกายน 2562
ต้องให้ทุกคนรับรู้ถึงปัญหา :
ปัญหาเด็กท้องในวัยรุ่น หากจะแก้ไขคงไม่ใช่การทำงานกับเด็กแต่เพียงอย่างเดียว

ต้องให้ทุกคนรับรู้ถึงปัญหา

ปัญหาเด็กท้องในวัยรุ่น หากจะแก้ไขคงไม่ใช่การทำงานกับเด็กแต่เพียงอย่างเดียว เพราะบางครั้งมุมมองและทัศนคติของผู้ใหญ่รอบ ๆ ตัวเขา ในสังคมที่เขาอยู่ก็มีส่วนสำคัญ คำถามคือ จะทำอย่างไรให้ทุกฝ่ายยอมรับปัญหาและเห็นว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ ทุกคนต้องช่วยกัน