ปัญหาของแต่ละพื้นที่มีความเฉพาะตัว
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 28 พฤศจิกายน 2562
ปัญหาของแต่ละพื้นที่มีความเฉพาะตัว :
ทุกพื้นที่ต่างก็มีปัญหาเฉพาะตัว บางครั้งแนวคิดบางอย่างใช้กับที่อื่นได้ผล

ปัญหาของแต่ละพื้นที่มีความเฉพาะตัว

ทุกพื้นที่ต่างก็มีปัญหาเฉพาะตัว บางครั้งแนวคิดบางอย่างใช้กับที่อื่นได้ผล แต่พอนำมาใช้ในพื้นที่ของตัวเองกลับไม่ได้ผลที่ดีเหมือนคนอื่น ทำให้แก้ปัญหานี้อย่างไรก็แก้ไม่หายสักที อยากให้ลองฟังมุมมองของ นายสามารถ คงแก้ว สาธารณสุขอำเภอด่านขุนทด ว่าเขามีวิธีมองเรื่องนี้อย่างไร เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด