โครงการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 19 พฤศจิกายน 2562

วันนี้ P4TEEN ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
โดยกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการประสานงานรูปแบบประชารัฐ

ณ สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ โรงพยาบาลบางสะพาน ข้อมูลและวิธีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ น่าสนใจไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ รอติดตามบทสัมภาษณ์ได้เร็วๆนี้ ที่ www.p4teen.com

รวมภาพ