วันนี้ P4TEEN บุกเมืองย่าโมฯ
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 31 ตุลาคม 2562

วันนี้ P4TEEN บุกเมืองย่าโมฯ

ในการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อวางแผนงานบูรณาการป้องกันเอชไอวีและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอและตำบล จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ2563

งานนี้ P4TEEN เก็บข้อมูลมาแบบละเอียดยิบ การทำงานป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดนครราชสีมา จะน่าสนใจอย่างไร รอติดตาม บทสัมภาษณ์ได้ที่ www.p4teen.com

รวมภาพ