ดูรายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการฝังยาคุมกำเนิดที่
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 18 ตุลาคม 2562

ดูรายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการฝังยาคุมกำเนิดที่ : https://www.rsathai.org/healthservice

ที่มา : https://www.facebook.com/LittleSisterCare/photos/a.2349622951973455/2402403913362025/?type=3&theater

cr.rsathai