๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 13 ตุลาคม 2562

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า www.p4teen.com