Knowledge
มีเซ็กส์ได้เมื่อพร้อม แล้วเมื่อไรถึงจะพร้อม ?
มีเซ็กส์ได้เมื่อพร้อม แล้วเมื่อไรถึงจะพร้อม ?
มีเซ็กส์ได้เมื่อพร้อม แล้วเมื่อไรถึงจะพร้อม ? ผู้ใหญ่ชอบพูดว่า มีเซ็กส์ได้เมื่อพร้อม แล้วเมื่อไรถึงจะพร้อม คงไม่มีใครให้คำตอบคุณได้ดีเท่าตัวคุณเอง แต่หากอยากรู้ว่าความพร้อมที่ผู้ใหญ่มักเตือนและพูดถึงคืออะไร เรามีคำตอบให้คุณ เซ็กส์เมื่อพร้อมไม่
บูลลี่เรื่องเพศไม่ใช่เรื่องสนุก
บูลลี่เรื่องเพศไม่ใช่เรื่องสนุก
บูลลี่เรื่องเพศไม่ใช่เรื่องสนุก การไปล้อเลียนคนอื่นนั้นจะสร้างบาดแผลให้กับผู้อื่นได้นี่คือสิ่งแรกที่คุณควรรู้ การพูดแซวขำ ๆ ของคุณ คนได้ยินอาจจะไม่ได้สนุกด้วยก็ได้ เช่น หากคุณพูดลอย ๆ ว่า “จิ๋มคนนั้นกลิ่นเหม็นเหมือนปลาเค็มเลย” เชื่อเถอะว่าไม่มีใคร
ทำไมการหลั่งนอก จึงไม่ใช่วิธีคุมกำเนิดที่เราแนะนำ
ทำไมการหลั่งนอก จึงไม่ใช่วิธีคุมกำเนิดที่เราแนะนำ
ทำไมการหลั่งนอก จึงไม่ใช่วิธีคุมกำเนิดที่เราแนะนำ รู้หรือไม่ว่าระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ที่กำลังสอดใส่อยู่นั้น ผู้ชายสามารถหลั่งน้ำอสุจิออกมาบางส่วนได้ก่อน ก่อนที่เขาจะถึงจุดสุดยอด ซึ่งอสุจิที่ออกมานั้น เพียงพอที่จะทำให้เราต้องกังวล ว่าจะท้องได้
Good Practices
About us
www.p4teen.com เป็นเว็บไซต์ “จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” โดยสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (สำนัก ๒) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สสส. ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในจังหวัดต่างๆ และกรุงเทพมหานคร นับแต่ปี ๒๕๕๗ ที่ซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานที่แตกต่างกัน มีบทเรียนและความสำเร็จ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ที่ล้วนแต่เป็นความรู้ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อื่นๆ ได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม สสส. จึงสนับสนุนให้ p4teen.com ทำหน้าที่ รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ กฎหมาย ระเบียบแนวทางปฏิบัติ บทเรียนการดำเนินงาน และข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆ ของภาคี เพื่อนำมาเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถดึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ นำไปปรับใช้ รวมถึงเปิดเป็นเวทีให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถนำผลหรือเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่มาสื่อสารแลกเปลี่ยนเพื่อต่อยอดความรู้ระหว่างกัน นอกจากนี้ เว็บ P4T จะพยายามเชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงาน-องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการสืบค้นข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้วัยรุ่นและเยาวชนสามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆ ตาม พรบ.นี้ และช่วยหนุนเสริมการทำงานของทุกภาคส่วน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นและเยาวชนทุกกลุ่ม เพื่อความสุขของประชาชนและความเข้มแข็งของประเทศในระยะยาว
partner