Knowledge
จะนัดเยผ่านแอปพลิเคชั่น หรือมีเซ็กส์กับแฟน ก็ไม่ควรประมาท 
จะนัดเยผ่านแอปพลิเคชั่น หรือมีเซ็กส์กับแฟน ก็ไม่ควรประมาท 
จะนัดเยผ่านแอปพลิเคชั่น หรือมีเซ็กส์กับแฟน ก็ไม่ควรประมาท หลายคนเข้าใจว่าการป้องกันเมื่อมีเซ็กส์ด้วยถุงยางอนามัยต้องป้องกันเฉพาะเมื่อมีเซ็กส์กับคนแปลกหน้า ซึ่งสมัยนี้หลาย ๆ ความสัมพันธ์ก็เกิดขึ้นได้
2 สิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรทำ หากอยากเป็นเพื่อนกับลูกในโลกโซเชียล
2 สิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรทำ หากอยากเป็นเพื่อนกับลูกในโลกโซเชียล
2 สิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรทำ หากอยากเป็นเพื่อนกับลูกในโลกโซเชียล เราทุกคนล้วนต้องการพื้นที่ของตัวเอง ที่จะแสดงตัวตน ต้องการอิสระ และพื้นที่ ที่ ๆ เรากำลังพูดถึงมีชื่อว่า โลกโซเชียล พ่อแม่บางคนเป็นห่วงลูกมาก ทำให้อยากรู้ทุกการเคลื่อนไหวของลูก อยากรู้ว่า
เซ็กส์ที่ดีต้องฟิน ยินยอม และปลอดภัย
เซ็กส์ที่ดีต้องฟิน ยินยอม และปลอดภัย
เซ็กส์ที่ดีต้องฟิน ยินยอม และปลอดภัย เพศศึกษาที่ดีในสากล คือ สอนให้คนเข้าใจเรื่องเซ็กส์ และเมื่อมีแล้วนั้น รู้ว่าทำยังไงให้รู้สึกดี (Fun) ทำยังไงให้ปลอดภัยต่อโรคและไม่ท้อง (Safe) และอีกฝ่ายก็ต้องยินยอม (Consent) ต้องยินยอมทั้งคู่ไม่ใช่การข่มขู่
Good Practices
About us
www.p4teen.com เป็นเว็บไซต์ “จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” โดยสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (สำนัก ๒) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สสส. ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในจังหวัดต่างๆ และกรุงเทพมหานคร นับแต่ปี ๒๕๕๗ ที่ซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานที่แตกต่างกัน มีบทเรียนและความสำเร็จ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ที่ล้วนแต่เป็นความรู้ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อื่นๆ ได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม สสส. จึงสนับสนุนให้ p4teen.com ทำหน้าที่ รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ กฎหมาย ระเบียบแนวทางปฏิบัติ บทเรียนการดำเนินงาน และข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆ ของภาคี เพื่อนำมาเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถดึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ นำไปปรับใช้ รวมถึงเปิดเป็นเวทีให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถนำผลหรือเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่มาสื่อสารแลกเปลี่ยนเพื่อต่อยอดความรู้ระหว่างกัน นอกจากนี้ เว็บ P4T จะพยายามเชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงาน-องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการสืบค้นข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้วัยรุ่นและเยาวชนสามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆ ตาม พรบ.นี้ และช่วยหนุนเสริมการทำงานของทุกภาคส่วน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นและเยาวชนทุกกลุ่ม เพื่อความสุขของประชาชนและความเข้มแข็งของประเทศในระยะยาว
partner